Eerste Kamer neemt nieuwe wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg aan (wMCZ)

Goede zaak! Hiermee wordt de positie van de cliënt (via de cliëntenraden) versterkt.

Jan van Loenen      Zorgbelang Drenthe
wmcz; wet medezeggenschap cliëntenrechten zorg; cliëntenrechten; versterken positie cliënt; positie cliënt; cliëntenraden; zorgbelang drenthe

De nieuwe Wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg is aangenomen door @EersteKamer. Goed nieuws voor cliënten/patiënten in de zorg. Zij krijgen meer invloed op beleid over bv. geestelijke verzorging, inrichting van gebouwen, voeding, recreatie of sociale plannen bij verhuizingen.

Lees verder

Deel dit artikel op: