Meldpunt Corona

Eenzaamheid, een groeiend sociaal probleem

eenzaamheid; sociaal vraagstuk; rmo; movisie; aanpakken eenzaamheid

Vijf experts aan het woord

Eenzaamheid wordt als een belangrijk sociaal vraagstuk gezien. Toch was deze aandacht voor het vraagstuk er niet altijd. Het eerste advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) over eenzaamheid kwam uit in 1997. Na dit advies is de aandacht voor eenzaamheid als sociaal probleem in Nederland gegroeid, ook bij Movisie. In dit essay geven vijf experts antwoord op de vraag: Waar zouden we meer aandacht aan moeten besteden bij het aanpakken van eenzaamheid?

Klik hier voor rapport Movisie

Deel dit artikel op: