Meldpunt Corona

Druk op ziekenhuizen in Noord Nederland blijft hoog

druk op zorg; covid-19; corona; druk; ziekenhuizen; hoog; aznn; acute zorg noord-nederland; noord-nederland

Afgelopen dinsdag werd al bekend dat de ziekenhuizen in Nederland alle planbare zorg, die zonder te verwachten gezondheidsschade uitgesteld kan worden, stilleggen. Ook in de regio Noord Nederland is in de afgelopen weken deze categorie zorg afgeschaald. Daarmee komt meer noodzakelijke capaciteit, met name personeel beschikbaar voor zowel de spoedzorg als de Covid-zorg. Er liggen op dit moment 184 coronapatiënten in de Noordelijke ziekenhuizen, waarvan 62 op de IC.

De zorg in zowel de ziekenhuizen als in de verpleeg- en verzorgingshuizen en wijkverpleging staat onder hoge druk door de toename van coronapatiënten en ziekte van zorgpersoneel. Met name de druk op de IC-bedden en de druk om patiënten over te plaatsen naar de VVT is erg groot. Door personele krapte in de verpleeghuizen stagneert de overplaatsing van patiënten uit de ziekenhuizen in die richting.

De (poliklinische) afspraken die op dit moment zijn gepland, gaan vooralsnog door.
Alle medische noodzakelijke zorg die niet kan worden uitgesteld, gaat door en ook de spoedzorg in de ziekenhuizen blijft beschikbaar.

De situatie in de Noordelijke zorginstellingen blijft zorgelijk. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week in het Noorden met ca. 50% toegenomen ten opzichte van de week ervoor. Het ROAZ Strategisch kernteam blijft dit nauwlettend monitoren en treft voorbereidingen om de komende dagen de covid-capaciteit in de ziekenhuizen zo nodig verder op te schalen.

We hopen dat het effect van de lockdown de komende dagen zichtbaar gaat worden en dat het aantal besmettingen zal afnemen en daarmee ook de druk op de Noordelijke zorg als geheel. Het blijft van het grootste belang de bekende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen: met name rondom Kerst en Oud&Nieuw!

Bron: persbericht AZNN, 24 december 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: