Drentse inwoners missen perspectief

drenthe; coronavirus; impact; zorgen; peiling; enquete; vragenlijst; lockdown; coronavirus en drenten; covid-19; zorgbelang drenthe

De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen op onze samenleving. Sinds de uitbraak van het Coronavirus peilt Zorgbelang Drenthe welke invloed de maatregelen op de inwoners van Drenthe hebben. Sinds oktober heeft Nederland te maken met een gedeeltelijke lockdown, die afgelopen week is aangescherpt tot een volledige lockdown. Het land op slot. Voor Zorgbelang Drenthe aanleiding om in de afgelopen maand een peiling te doen onder de inwoners van Drenthe.

De vragenlijst is via het opiniepanel en de sociale mediakanalen uitgezet en door 75 mensen beantwoord. Dit is een klein deel en niet representatief voor heel Drenthe.

Ongeveer 60% van de respondenten geeft aan dat zij zelf of in hun directe omgeving niet te maken hebben gehad met Corona. De overige 40% heeft zelf Corona gehad of dit meegemaakt in hun directe omgeving, bijvoorbeeld familie, vrienden of collega’s. Het merendeel geeft aan dat die ervaring realiteitszin geeft en dat men hierdoor voorzichtiger is geworden.

"65% van de respondenten maakt zich zorgen over het aantal beschikbare bedden in de zorg"

Ongeveer de helft van de respondenten (65%) maakt zich zorgen of heeft zich de afgelopen periode zorgen gemaakt over het aantal beschikbare bedden op de Intensive Care van ziekenhuizen. Meer dan de helft maakt zich zorgen over het aantal beschikbare bedden op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen voor het opvangen van patiënten met en zonder Corona. Daarentegen maakt ongeveer 55% zich minder zorgen over het aantal beschikbare bedden in de verpleeghuizen voor het opvangen van patiënten met en zonder Corona. 10% heeft geen idee en de overige 35% maakt zich wel zorgen over het aantal bedden in verpleeghuizen. Opvallend is dat men zich meer zorgen maakt over het aantal beschikbare bedden in ziekenhuizen, dan in de verpleeghuizen.

"80% van de respondenten maakt zich zorgen of heeft zich de afgelopen periode zorgen gemaakt over het afschalen van de reguliere zorg"

Uit de peiling blijkt dat men zich niet alleen zorgen maakt over het aantal beschikbare bedden maar ook over het afschalen van de reguliere zorg. Voor 24% van de respondenten is het niet alleen bij zorgen gebleven maar heeft men zelf of via een naaste te maken gehad met het afschalen van de reguliere zorg. Enkele voorbeelden van uitgestelde zorg welke door onze respondenten zijn ervaren zijn:

  • - behandeling, operatie of onderzoek is uitgesteld;
  • - afspraak met behandelend arts in het ziekenhuis is uitgesteld;
  • - behandeling bij de fysiotherapeut is uitgesteld;
  • - de dagbesteding gaat niet door.

Het effect van uitgestelde zorg op de respondenten verschilt. Een aantal respondenten accepteert het uitstel en kijkt of men zelf nog iets kan doen. Ook geven een aantal respondenten aan dat de onzekerheid over het ziektebeeld toeneemt en dat dit een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven. Het herstel duurt langer, de onduidelijkheid neemt toe, onzekerheid knaagt en het gevolg hiervan is dat klachten die betrekking hebben op het ziektebeeld toenemen. Dit geldt ook voor mentale klachten. En dit heeft weer betrekking op bijvoorbeeld het verlies van werk of het, voor de respondent, niet meer op een fatsoenlijke manier mee kunnen draaien in de maatschappij.

“De maatregelen zijn volgens 70% van de respondenten veel te laat ingevoerd. Ruim 90% kan zich goed houden aan de maatregelen”

Een van die maatregelen is het gebruik van een mondkapje in de publieke binnenruimte. Inmiddels is dit verplicht en uit de reacties blijkt dat hier voldoende draagvlak voor is, namelijk 77%. Over het algemeen heeft men vertrouwen in het effect van de maatregelen en is 60% voorstander voor regionale maatregelen. Drenthe is namelijk geen Randstad. Belangrijke voorwaarde is wel de duidelijkheid rondom afspraken met andere provincies. Bijvoorbeeld dat inwoners van andere provincies niet naar Drenthe kunnen reizen en andersom. De vraag is ook of dit voldoende gehandhaafd kan worden en of Nederland niet te klein is voor regionaal beleid. Landelijk beleid geeft meer duidelijkheid en zekerheid.

De maatregelen hebben, in tegenstelling tot onze peiling in mei, vooralsnog nauwelijks effect op de kwaliteit van leven. In mei bleek uit de peiling dat maatregelen opleggen nodig is, maar dat er rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van leven. Mensen maakten zich in mei vooral zorgen over de duur van de maatregelen en de onzekerheid rondom het Coronavirus. In de laatste peiling wordt de kwaliteit van leven op een 7,3 gewaardeerd. De gevoelens die soms door Corona worden ervaren gaan met name over machteloosheid en ongerustheid.

“75% laat zich inenten als het vaccin beschikbaar is”

Indien het vaccin beschikbaar komt wil 75% van de respondenten zich laten inenten. Ongeveer 10% geeft aan dit nog niet te willen en ongeveer 15% weet het nog niet. Redenen voor het weigeren van een vaccin zijn principieel of men is bang voor de bijwerkingen van het vaccin.

Tot slot geven de Drenten nog een aantal aanbevelingen aan het kabinet. Dit gaat met name over het sneller handelen naar een volledige lockdown, consistentie in de aanpak, minder economisch denken en leden vanuit sociaal, economisch en maatschappelijk perspectief laten deelnemen in het Outbreak Management Team (OMT). Het allerbelangrijkste is dat de respondenten het perspectief missen. Corona is een groots en complex probleem met verschillende afwegingen, waarin hoop en perspectief belangrijk is zoals uitzicht op een volgend ijkpunt en einddoel. Het moet duidelijk zijn waar men naar toe kan leven. Hieruit put de Drentse inwoner hoop.

Bron: Zorgbelang Drenthe, 22 december 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: