Meldpunt Corona

De Juiste Zorg op de Juiste Plek, dat wilt u toch ook?

vragenlijst; hannn; healthy aeging netwerk noord-nederland; juiste zorg; juiste plek; juiste zorg op juiste plek; ervaringen; patiëntervaringen; hart-vaatziekten; hartaanval; beroerte; cholesterol; bloeddruk; diabetes; somber; depressie longaandoeningen; copd

Het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) zoekt voor een onderzoek in het programma 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek', patiënten die ervaringen hebben met zorg en ondersteuning bij hart- en vaatziekten, diabetes of angst - en depressieklachten. Wilt u meedoen? Vul dan de vragenlijst in, klik hier

Namens het HANNN, alvast dank voor uw deelname!

Onderzoek 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek'

Hieronder nog enige informatie over het onderzoek

Zit ik in de doelgroep

u kunt de vragenlijst invullen als u last heeft van de volgende klachten of aandoeningen:
- hoge bloeddruk;
- hoog cholesterol;
- hart- of vaatziekte (ook hartaanval en beroerte);
- diabetes;
- angst- en/of depressieklachten;
- chronische longaandoeningen (bijvoorbeeld COPD).

Het HANNN is benieuwd naar uw ervaringen met de zorg en ondersteuning die u hierbij gekregen heeft. In deze vragenlijst kunt u uw ervaringen anoniem met het HANNN delen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. Mocht u het leuk vinden om lid te worden van een klankbordgroep voor dit onderzoek, of wilt u gewoon graag op de hoogte blijven, dan kunt u aan het eind van de vragenlijst uw contactgegevens achterlaten.

Waarom dit onderzoek?

Vanuit het programma 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek' onderzoekt het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en ARGO/Aletta Advies de mate waarin de zorg en ondersteuning bij bovengenoemde aandoeningen helpt en aansluit bij de behoefte van u als patiënt. Doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan een beter zorg- en ondersteuningsaanbod in Noord-Nederland.

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Hanneke Lestestuiver van het HANNN.

Ga naar de vragenlijst

Deel dit artikel op: