Meldpunt Corona

COVID- en non-COVID zorg: een nieuwe balans

roaz; regionaal overleg acute zorg; noord-nederland; noord nederland; zorgbelang drenthe; covid-19; corona; covid

De afgelopen tijd stond de organisatie van de acute en niet-acute zorg in (Noord-)Nederland in het teken van de zorg voor patiënten met COVID-19. Sinds het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 zowel landelijk als in Noord-Nederland afneemt, zijn nieuwe thema’s actueel.

Een nieuwe balans

De centrale vraag die binnen het ROAZ/GHOR Strategisch Kernteam Zorgcontinuïteit COVID-19 wordt besproken, is nu: hoe vinden we in Noord-Nederland een nieuwe balans tussen COVID-zorg, acute en semi-acute niet-COVID-gerelateerde zorg en reguliere zorg? Deze vraag stellen we onszelf vanuit de wetenschap dat we nog lange tijd te maken zullen hebben zorg voor patiënten met COVID-19.

Samenhang

De zorgorganisaties in Noord-Nederland ontwikkelen hun opschalingsplannen voor de verschillende vormen van zorg in nauwe samenhang met elkaar. Het ROAZ heeft een prognosemodel ontwikkeld dat inzicht geeft in het aantal bedden (IC- en niet-IC) dat de komende tijd in de regio beschikbaar moet zijn voor zorg aan patiënten met en zonder COVID-19.

Ziekenhuizen in Groningen/Drenthe en in Friesland bepalen onderling hoe zij deze capaciteit verdelen. Daarnaast werken zorgorganisaties met de zorgverzekeraars aan het opschalen van de reguliere zorg. Zij gebruiken hiervoor de bestaande overlegstructuren in Groningen/Drenthe en in Friesland.
Zo zorgen we er in Noord-Nederland samen voor dat mensen met en zonder COVID-19, op korte en op langere termijn, de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Ziekenhuisopnamecijfers

Voor de actuele ziekenhuisopnamecijfers in Noord-Nederland, klik hier.

Bron: ROAZ NN, 8 mei 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: