050 - 727 15 00

Klachtenfunctionaris sociaal domein

Klachtenfunctionaris sociaal domein

Klachtenfunctionaris sociaal domein

Klachtenfunctionaris sociaal domein

Wanneer kan de klachtenfunctionaris jou helpen?

De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Drenthe kan alleen helpen als aan vier voorwaarden is voldaan:

  • Als de gemeente of zorgorganisatie een overeenkomst heeft met Zorgbelang Drenthe.
  • Als je een klacht hebt die betrekking heeft op het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet).
  • Als de (interne) klachtenprocedure van de gemeente of haar contractpartners of zorgaanbieder is doorlopen.
  • Als je niet tevreden bent over de (interne) klachtbehandeling door de gemeente of haar contractpartner(s) of zorgaanbieder.

Jouw belang staat voorop

Een klachtenfunctionaris van Zorgbelang Drenthe werkt voor jou. Samen met jou en andere partijen zoekt de klachtenfunctionaris naar de beste oplossing, zodat jij met vertrouwen weer verder kunt. We hebben een geheimhoudingsplicht, wat jij vertelt blijft bij ons.

Onze ondersteuning is onafhankelijk en gratis.

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland