Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /


ADVIES EN INFORMATIE


Kan ik met een Wlz-indicatie in aanmerking komen voor een Wmo-maatwerkvoorziening?
Ook cliënten met een Wlz-indicatie (thuiswonend maar ook in een instelling) kunnen in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo, dus vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld een rolstoel of de regiotaxi. Maar wanneer walt een voorziening nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? Mogen mensen met een indicatie voor Wlz ook huishoudelijke hulp van de gemeente ontvangen?

Klik hier voor een handig overzicht waarin beschreven staat welke hulp wél of niet onder de Wlz valt.

Bron:
belangenorganisaties Overijssel en gemeente Raalte