Zorgbelang Drenthe

A A A

Zorgbelang Drenthe


De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
info@zorgbelang-drenthe.nl

Inschrijven /
E-panel /
Burgerpanel /
Nieuwsbrief /

Klik op de kop om rechtstreeks naar de juiste website te gaan.

Adviespunt Zorgbelang

Hier kunt u terecht met uw klacht of vraag over de zorg. De medewerkers beantwoorden uw vragen en geven advies over vervolgstappen. De medewerkers kennen uw patiëntenrechten.

Vertrouwenspersonen jeugdzorg Drenthe

Hier kunt u terecht met vragen of klachten over de jeugdzorg in Drenthe. Onze onafhankelijke vertrouwenspersonen geven u gratis advies en hulp.


Informatiepunt Nederlandse Patiëntenfederatie

Voor onafhankelijk advies en betrouwbare informatie

Landelijk meldpunt Zorg

Wanneer de klachtafhandeling door een zorginstelling niet goed verloopt kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).

Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg

De tuchtcolleges bewaken de kwaliteit voor de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. Als u een klacht heeft over een zorgverlener, kunt u een klaagschrift indienen bij één van de regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Het college beoordeelt dan of er een fout is gemaakt.

OV-consumentenplatform Drenthe

Voor informatie over het Openbaar Vervoer in Drenthe

BOSK, de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap

Op de website van BOSK kunt u ook terecht voor Meervoudig Ondersteund: online ondersteuning voor ouders van jonge kinderen met een ernstige meervoudige beperking