050 - 727 15 00

Vertrouwenspersoon - Zullen we vrienden zijn?

Vertrouwenspersoon - Zullen we vrienden zijn?

Blog vertrouwenspersoon - Zullen we vrienden zijn?

Blog: Annemarie Molema -
onafhankelijk vertrouwenspersoon Zorgbelang Drenthe, 20 juni 2019

Wat doe je dan eigenlijk?
Dat krijg ik vaak van volwassen te horen als ik ze vertel dat ik vertrouwenspersoon ben. Kinderen kunnen dit altijd veel simpeler uitleggen. "Een vertrouwenspersoon is iemand die je kan vertrouwen", legt een meisje van 12 jaar uit aan haar groepsgenoot.

Ze wonen met elkaar op een groep die onder de jeugdwet valt. Ik bezoek deze jeugdzorg groepen met regelmaat. Vaak leg ik uit wie ik ben. Soms laat ik groepsgenoten uitleggen wie ik ben. Het meisje van 12 legt het goed uit. Ze vertelt dat je mij alles mag vragen of vertellen. Dat ik kan helpen. Ze vertelt ook dat ik niet werk voor de groep maar ‘zelf’ werk. Haar manier om te vertellen dat ik onafhankelijk ben.

“Ik heb wel een vraag”, zegt haar groepsgenoot. Ik vraag haar eerst of zij de vraag aan mij alleen wil stellen of in de groep. Haar groepsgenoten mogen het weten, want ze vindt het een belangrijke vraag. Haar groepsgenoten zijn stil en zij stelt de vraag: “Hoe maak ik vrienden? Want dat wil wel maar ik weet niet hoe”.

Het is een mooie en een kwetsbare vraag. Vaak gaan de vragen over hun rechten binnen de jeugdzorg of communicatie-moeilijkheden met bijvoorbeeld hun voogd. Ik geef aan dat ik, als vertrouwenspersoon, met haar mee kan denken en kan zoeken waar een antwoord op de vraag te vinden. Ik vraag of haar groepsgenoten tips hebben. En die hebben ze! “Samen spelen”, roept een meisje. “Samen grapjes maken”, roept een ander. Dan zegt een verlegen meisje aan het einde van de tafel: “Ik wil je vriend wel zijn”. Het meisje kijkt blij en zegt: “Ja, dat is goed”.

Verder hebben we het er nog over welke volwassen haar nog zouden kunnen helpen als ze dat wil. Bijvoorbeeld haar persoonlijk begeleider. Die gaat ze ook vragen. Het meisje vindt haar vraag voldoende beantwoord en is tevreden. Ik rijd naar de volgende groep en zie door mijn autoraam dat het meisje samen met haar nieuwe vriend is gaan schommelen.

Ja, wat doe je eigenlijk als vertrouwenspersoon?
We zijn er voor jongeren, voor ouders/verzorgers die te maken hebben met de jeugdwet. Als je ergens mee zit of als je een klacht hebt. Wij kunnen samen kijken hoe jouw probleem of klacht het beste opgelost kan worden of waar je moet zijn.
Aan de vertrouwenspersoon mag je alles vertellen, als je dat wil. Dat gegeven levert vaak mooie en kwetsbare gesprekken op. Soms is de vraag ingewikkeld en moet dit uitgezocht worden. Soms gaan we samen op zoek naar een oplossing. En soms is het al genoeg dat iemand zegt: “Ik wil wel je vriend zijn, want samen is niet alleen”.

(Deze ervaring is met toestemming gedeeld, want wat er aan een vertrouwenspersoon verteld wordt, blijft bij de vertrouwenspersoon.)

Meer over vertrouwenspersonen

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland