050 - 727 15 00

Contactverbod – de echte crisis

Contactverbod – de echte crisis

Contactverbod - de echte crisis

"Laat het einde van deze crisis straks het begin zijn van een duurzame samenleving waarin zorg voor elkaar en onze aarde weer centraal komt te staan!"

Jan van Loenen - Zorgbelang Drenthe

Vandaag is het precies 3 weken geleden dat in Nederland vergaande maatregelen van kracht werden om verdere verspreiding van het coronavirus (covid-19) zoveel mogelijk af te remmen. Sindsdien worden we dagelijks overspoeld met heel veel getallen. Over het aantal vastgestelde besmettingen, de beschikbare IC-capaciteit, het tekort aan testen, het aantal mensen dat is overleden als gevolg van covid-19. Dan blijken er ook onvoldoende of ondeugdelijke mondmaskers te zijn geleverd, is er mogelijk niet voldoende personeel beschikbaar en niet genoeg beademingsapparatuur voorhanden en tenslotte de verschillende voorspellingen van het aantal besmette personen dat op een IC opgenomen zal moeten worden. Ben je er nog?


Als directeur van Zorgbelang Drenthe ontvang ik (bijna) dagelijks de actuele gegevens en dat is ook goed. Tegelijkertijd begon er bij mij na 1 week van sociale onthouding iets te knagen. Natuurlijk, rationeel ben ik goed in staat om al deze data tot mij te nemen en ik begrijp dat het noodzakelijk is om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden. Maar wat zijn de gevolgen van sociale onthouding, die in sommige gevallen zelfs grenst aan een ‘ophokplicht’ van (kwetsbare) mensen in een zorginstelling? Wat doet het met mensen dat hun geliefden niet op bezoek mogen komen? Kinderen en jongeren die niet naar school mogen omdat die gesloten is. Thuiswerken zonder persoonlijk contact met collega’s, cliënten en zakelijke relaties. En voor sport en ontspanning hoeven we ook niet de deur uit. Het culturele leven is nagenoeg tot stilstand gekomen. Grote evenementen zijn verboden of afgelast. Nee, hier is iets grondig mis.


Gelukkig zijn er virologen, microbiologen, kundige artsen en toegewijde verpleegkundigen die hun uiterste best doen, ik heb grote waardering voor hun inspanningen! Zij proberen deze coronacrisis te beteugelen. Maar er is een andere crisis gaande die onderbelicht wordt. Mensen zijn sociale wezens en langere tijd van isolement leidt tot sociaal-emotionele schade. Gezondheid is meer dan het niet besmet zijn met covid-19. Sociale contacten, zingeving, mentaal welbevinden en betekenisvol werk vormen voor heel veel mensen een belangrijk onderdeel van hun kwaliteit van leven. Een contactverbod vormt dan ook de echte crisis in deze omstandigheden.


Het is een bijzondere tijd en nieuwe woorden als de 1,5-meter-economie en coronavluchtelingen zullen aan het eind van 2020 wedijveren om woord van het jaar te worden. Op dit moment weet niemand hoe het verdere verloop van deze crisis zal zijn. Maar ik ben het eens met Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde aan de Erasmusuniversiteit) dat een crisis “fouten in ons systeem blootlegt”. Zo is de volledig mislukte marktwerking in de zorg nu aan de kant gezet en werken zorgaanbieders en –verzekeraars eendrachtig samen. Een les om vast te houden na deze crisis…!


De luchtvervuiling in grote delen van de wereld is significant afgenomen en op sommige plekken zelfs verdwenen. Lokale initiatieven om vraag en aanbod bij elkaar te brengen floreren.


De coronacrisis heeft een diepere laag die verder gaat dan het vinden van een vaccin, hoe belangrijk ook. Deze periode dwingt ons ook om te kijken hoe we met elkaar en met onze wereld omgaan. Laat het einde van deze crisis straks het begin zijn van een duurzame samenleving waarin zorg voor elkaar en onze aarde weer centraal komt te staan!


Jan van Loenen

Partners

Provincie Drenthe
Adviespunt
Alles is gezond
Alliantie
Biblionet Drenthe
BGD
Drenthe gezond
Zorgbelang Nederland