Meldpunt Corona

Gezocht! Bestuursleden voor Federatie 't Koershuis i/o

vacature; koershuis; zorgbelang inclusief; federatie koershuis i/o; bestuursleden

Namens onze zusterorganisatie Zorgbelang Inclusief willen wij graag uw interesse vragen voor de volgende vacatures bij Federatie Koershuis i/o.

Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die slachtoffer zijn of geweest zijn van enige vorm van psychische, fysieke en/of seksuele mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie. We zoeken BESTUURSLEDEN (onbezoldigd) voor het nieuwe bestuur van de federatie in oprichting:

  • VOORZITTER
  • SECRETARIS
  • PENNINGMEESTER
  • ALGEMENE BESTUURSLEDEN

In de federatie KoersHuis i.o. bundelen lotgenotenorganisaties kracht en expertise van en voor mannen en vrouwen, met een geschiedenis van mishandeling en/of seksueel misbruik in de kinderjaren. De federatie KoersHuis i.o. helpt individuen én groepen op weg met steun, informatie en advies bij het doorbreken van het zwijgen. Ook biedt de federatie hulp bij het zoeken naar erkenning, ontmoeting, genoegdoening en zorg.

Het nieuw te vormen bestuur krijgt een taak in het verder juridisch vormgeven van de federatie en bijbehorende zaken, in samenspraak met de betrokken lotgenotenorganisaties. Daarnaast verwachten we van het nieuwe bestuur dat het onder andere nieuwe leden werft, een beleidsplan 2020-2023 opstelt, en collectieve belangenbehartiging vormgeeft.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Joke Stoffelen koershuis@zorgbelanginclusief.nl of 088 929 4053.

Voor de verschillende bestuursfuncties zijn bestuursprofielen opgesteld.

Belangstelling

Heeft u interesse? Dan graag een motivatiebrief met CV naar koershuis@zorgbelanginclusief.nl

Planning

De reactietermijn sluit op 10 augustus 2020; de gesprekken vinden plaats op 24 augustus en 31 augustus ’s middags in Arnhem bij Zorgbelang Inclusief, Weerdjesstraat 168 in Arnhem.

Meer nieuws

Deel dit artikel op: