Meldpunt Corona

27 maart - Extra capaciteit in Groningen, Friesland en Drenthe voor patiënten met COVID-19

regionaal overleg acute zorg; noord-nederland; roaz; zorgbelang drenthe; corona; covid-19

Zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe maken capaciteit vrij om patiënten met COVID-19 op te vangen. In nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en de thuiszorg maken zij ruimte vrij voor patiënten met COVID-19 die uit het ziekenhuis ontslagen kunnen worden, maar niet naar huis kunnen. Ook kunnen zij patiënten met COVID-19 opnemen die niet meer thuis verzorgd kunnen worden, maar geen ziekenhuiszorg nodig hebben.

De VVT-organisaties doen dit op verzoek van het Strategisch Kernteam zorgcontinuïteit COVID-19 en werken hierbij nauw samen met de ziekenhuizen en de thuiszorg. In Friesland heeft Alliade in wooncentrum Anna Schotanus reeds een voorziening gecreëerd. Daar zijn vorige week de eerste patiënten opgenomen. In Drenthe treft Treant Zorggroep in wooncentrum De Horst voorbereidingen voor de opvang van ouderen met COVID-19. In Groningen wordt revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl hiervoor komende week vrijgemaakt.

Voor patiënten die wel thuis verzorgd kunnen worden heeft Icare zogenaamde Coronaroutes georganiseerd. Dit zijn speciale teams die zorg en verpleging bieden aan patiënten die besmet zijn, verdacht zijn van of herstellende zijn van COVID-19. Ook patiënten die thuiszorg krijgen van andere organisaties worden in deze route opgenomen.

Door op deze manier te werken, kunnen zowel de ziekenhuizen als de thuiszorgorganisaties in Noord-Nederland worden ontlast. Eerder maakten ziekenhuizen al bedden vrij voor de opvang van patiënten met COVID-19 door klinische opnames uit te stellen waar dat verantwoord is. Door al deze maatregelen is de acute zorg in Noord-Nederland goed voorbereid op een toename van het aantal patiënten met COVID-19.

Bron: ROAZ NN, 27 maart 2020

Meer nieuws

Deel dit artikel op: