Meldpunt Corona

17 t/m 23 september: week van de dementie

week van de dementie 2018; 21 september 2018; wereld alzheimer dag; alzheimer; dementie; dementievriendelijk drenthe; waardig ouder worden; 27 september 2018; stichting alzheimer nederland; zorgbelang drenthe

21 september 2018: Wereld Alzheimer dag

Op of rond Wereld Alzheimer Dag, 21 september, vragen we wereldwijd aandacht voor dementie. De ziekte heeft grote impact voor de mensen zelf en hun naaste omgeving. Met de activiteiten die regionale afdelingen uitvoeren hopen we een groot publiek te bereiken en zo dementie op de kaart te zetten.

Wat is dementie?
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. De meest voorkomende soorten dementie zijn alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie.
Meer weten over dementie, klik hier

Dementievriendelijk Drenthe
Alzheimer Nederland-afdeling Drenthe- heeft het initiatief genomen om de provincie Drenthe als totaal Dementievriendelijk te maken door middel van het ondertekenen van een convenant op donderdag 27 september tijdens de werkconferentie 'Waardig Ouder worden in Drenthe'.

Vrijdag 27 september 2018 is de werkconferentie Waardig Ouder Worden in Drenthe.

De initiatiefnemers zijn de Provincie Drenthe, Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en het Zilveren Kruis. Verdere betrokkenen zijn het Drents Zorglandschap, CMO Stamm, Academie Minerva, Denktank 60 plus.

De werkconferentie vindt plaats in het Gevangenismuseum te Veenhuizen van 12.00 uur-17.00 uur Het is bedoeld voor beleidsambtenaren  en bestuurders van de Drentse gemeenten , Provincie Drenthe, bestuurders en beleidsmedewerkers uit de zorgsector  en overige betrokken beleidsambtenaren die te maken hebben met ouderen. Het is een Drentse aangelegenheid en de dagvoorzitter is Jacques d’Ancona. Er is plaats voor max.200 personen.

Een belangrijk moment tijdens de werkconferentie zal zijn het ondertekenen van een Convenant Dementievriendelijk Drenthe getekend door de provincie Drenthe, de 12 Drentse gemeenten , Samendementievriendelijk, Netwerk Dementie Drenthe, Alzheimer Nederland afdeling Drenthe, Zilveren Kruis. Het convenant Dementievriendelijk Drenthe  heeft een looptijd van 4 jaar en ieder jaar is er een evaluatie over de stand  van zaken in samenwerking met de betrokken partijen.

Met het Convenant Dementievriendelijk Drenthe willen we het volgende bereiken :

  • Aandacht voor dementie
  • Noodzaak om tot actie over te gaan (urgentie) voor mensen met dementie
  • Waardig ouder worden óók voor mensen met dementie
  • We gaan het samen doen ieder vanuit zijn eigen rol
  • Laten zien wie wij zijn en wat wij kunnen bieden
  • Een gezicht naar buiten wat betreft dementie

Na het ondertekenen van het convenant zijn er in de maanden oktober en november informatiestands over dementie in de 12 Drentse gemeentehuizen.

Bron: website stichting Alzheimer Nederland

Deel dit artikel op: